Podmínky Prodloužené záruky

Získání prodloužené záruky

 

Každý koncový zákazník má možnost dokoupení Prodloužené záruky u vybraných produktů na e-shopu Vzdušín.cz. Přímo u tohoto produktu, nebo následně v košíku tak může Prodlouženou záruku přidat k vybranému zboží. Pokud u zboží není nabídka Prodloužené záruky aktivní, vychází se z toho, že u daného produktu Prodloužená záruka zakoupit nelze. Zákazník si sám vybere dobu po kterou chce nad rámec zákonné záruky tuto záruku prodloužit.

Podmínky pro firemního zákazníka (OSVČ, s.r.o., apod) jsou platné ve stejném znění, krom záruční doby základní (24 měsíců), která je pro tyto subjekty 12 měsíců. K této základní době je pak přičtena doba, kterou si takový subjekt dokoupí.Jak prodloužená záruka funguje?

 

 • Prodloužená záruka se vztahuje na daný výrobek, ke kterému byla zakoupena. 
 • Prodloužená záruka prodlužuje zákonnou záruku 24 měsíců (12 měsíců). O zakoupenou dobu tak bude prodloužena záruka nad rámec zákonné záruky. Prodloužená záruka se řídí těmito podmínkami.
 • Prodloužená záruka se vztahuje na mechanické, elektronické či elektrické poškození přístroje, které nebylo zapříčiněno v přímé souvislosti se špatným užíváním přístroje, tedy na vady výrobní. Zcela mimo rozsah této záruky je jakékoliv poškození či znefunkčnění přístroje uživatelem, tedy například mechanickým poškozením, pádem, zkratem nebo užíváním v nesouladu s návodem k použití. Například se může jednat o nedodržení pravidelných servisních intervalů.
 • Zákazník, který si zakoupil Prodlouženou záruku, při uplatnění reklamace postupuje stejným způsobem, jako u běžné záruky, více pak zde:  https://www.vzdusin.cz/reklamace 
 • Pokud je součástí zakoupeného zboží služba “Servis bez starostí” je zákazníkovi prodloužena také tato služba. Pokud si zákazník není jist, zda tuto službu u svého zboží může využít, bude kontaktovat zákaznický email info@vzdusin.cz, nebo telefonní linku 216 216 008, kde mu bude sděleno, zda tuto službu může pro zboží využít.
 • Uplatněním Prodloužené záruky služba nezaniká, je v platnosti po celou dobu, pro kterou byla zakoupena.Na co se Prodloužená záruka nevztahuje.

 

 • Na zboží, ke kterému tato služba nebyla zakoupena
 • Na zboží, u kterého uplynula doba, pro kterou byla služba zakoupena.
 • Na zboží, které nebylo používáno v souladu s návodem pro použití.
 • Na zboží, u kterého byla hrubě zanedbána údržba, nebyly pravidelně a včas měněny filty, nebo nebyly dodrženy pravidelné servisní intervaly.
 • Na zboží, které bylo mechanicky poškozeno ze strany zákazníka
 • Na zboží, u kterého je v platnosti běžná záruka 24 měsíců (12 měsíců), na toto zboží se aplikují pravidla pro běžnou záruku v souladu s Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.
 • Na baterie které jsou dodávány současně s výrobkem, nebo jsou jeho součástí. Například baterie koloběžek, dronůPostup pro uplatnění Prodloužené záruky.

 

Pro uplatnění Prodloužené záruky platí totožný postup jako pro uplatnění běžné záruky, který je popsán na webové stránce e-shopu: https://www.vzdusin.cz/reklamace 

V případě potřeby pomoci s uplatněním Prodloužené záruky je zákazníkům k dispozici email info@vzdusin.cz, nebo telefonní linka 216 216 008 v časech otevírací doby provozovny, více zde: https://www.vzdusin.cz/kontakty 

 

Lhůta pro vyřízení uplatněné Prodloužené záruky.

 

 • Vyřízení reklamace u zboží v době platnosti Prodloužené záruky proběhne běžně do 30 dní, vyjímečně však může být tato doba delší, maximálně však 60 dní. O době trvání reklamace nad rámec 30ti dní Vás budeme informovat.
 • Nedodržení lhůty 30ti dní není regulováno občanským zákoníkem a řídí se pouze těmito podmínkami. Po uplynutí běžné doby 30ti dní tak nelze nárokovat vrácení finančních prostředků za zboží, jako je tomu u běžné záruky. Nárokovat vrácení peněz za zboží v plné výši pak lze ve chvíli, kdy by doba reklamace překročila nejzazší termín, tedy lhůtu 60ti dní.Finanční vyrovnání

 

 • Nebude-li možné zboží opravit nebo nahradit novým výrobkem v době platnosti Prodloužené záruky, bude zákazníkovi nabídnuta primárně alternativa zboží z aktuální nabídky e-shopu Vzdušín.cz s přípaným doplatkem nebo vrácením části finančních prostředků. Pokud s touto nabídkou zákazník nebude souhlasit, budou mu vráceny veškeré finanční prostředky za zakoupené zboží, vyjma ceny služby Prodloužené záruky, kterou tímto zákazník využil. 
 • Stejně tak se pro uplatnění Prodloužené záruky nevztahují poštovní a doručovací náklady, které zákazníkovi vznikly pro doručení reklamovaného zboží k reklamaci. Tyto doručovací náklady nejsou součástí finančního vyrovnání a nese je pouze koncový zákazník. (vyjma případů, ve kterých je součástí zboží také služba  “Servis bez starostí”, která zajišťuje bezplatné doručení zboží od zákazníka do servisu)Nemožnost uplatnění prodloužené záruky.

 

 • V případě, že proběhne reklamace výrobku ke kterému byla zakoupena Prodloužená záruka v době běžné zákonné lhůty 24 měsíců (12 měsíců) a nebude možno reklamovaný výrobek opravit či nahradit novým výrobkem, bude vrácena částka včetně platby za doplňkovou službu Prodloužené záruky.
 • V případě, že během běžné záruční lhůty 24 měsíců (12 měsíců) bude zákazníkovi reklamované zboží nahrazeno novým výrobkem, Prodloužená záruka tímto nebude dotčena a běží dále u nového výrobku tak, jako by se jednalo o výrobek původní.
 • Prodloužená záruka je nepřenositelná, je tedy platná pouze u zákazníka, který zboží zakoupil. Pouze tento zákazník může Prodlouženou záruku využít. Prodejem zboží třetí osobě možnost uplatnění Prodloužené záruky pak zaniká.Zánik Prodloužené záruky

 

  • Prodloužená záruka zaniká v případě vrácení zboží koncovým zákazníkem ve lhůtě 14ti dní. V tomto případě je postupováno v souladu s legislativou a zákazníkovi je vrácena plná částka za zakoupené zboží a také platba za doplňkovou službu Prodloužená záruka. Vrácení ve 14ti dnech je dále upraveno v obchodních podmínkách kterými se primárně řídí, více zde: https://www.vzdusin.cz/obchodni-podminky 
  • Prodloužená záruka kterou nebylo možno využít pro vrácení finančních prostředků při opakované reklamaci v prvních dvou letech (12 měsících)  zaniká. Tedy v případě, kdy bylo zboží reklamováno 2x a při třetí opakované reklamaci se projevila stejná závada , kdy zákazníkovi z tohoto důvodu byla vrácena částka za zakoupené zboží. V tomto případě záruka zaniká pro nemožnost jejího uplatnění a zákazníkovi je vrácena jak částka za zboží, tak plná částka za zakoupení Prodloužené záruky.
 • Prodloužená záruka zaniká po uplynutí doby, pro kterou byla zakoupena.

 

Heureka
Hogyan értékelték a vásárlók az Aerium.hu-t
Összesen 79 értékelés az Árukereső.hu-n
Összesítve

2021.07.11
Hiteles vásárló
100 %

A termék kiválasztása után összehasonlítottam a webáruházak értékelését, a vásárlók tapasztalatait a bolttal és a legjobb árat is. Ez a webáruház tetszett meg a legjobban, mert teljesítette a feltételeimet, ráadásul a kiválasztott termékhez egy praktikus és értékes ajándékot is kínált. Röviden mondva, minden szempontból ez a legjobb webáruház. Melegen ajánlom mindenkinek.