Személyes Adatok Védelme

Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

(a továbbiakban „Alapelvek“)

 1. A 2016/679/EU irányelv (GDPR) olyan az egész EU területén érvényes adatvédelmi jogi keretet képez, amely óvja az állampolgárokat az adataikkal és személyes adataikkal való visszaélésekkel szemben. A GDPR átveszik valamennyi korábbi és az uniós adatvédelmi rendszer alapjául szolgáló adatvédelmi és személyi adat feldolgozási alapelvet, és igazolja, hogy a védelem az adatokkal együtt lépi át a határokat.
 2. A fentiekkel összhangban továbbá az általános adatvédelmi rendelet továbbfejleszti és megerősíti az adatok feldolgozásával érintett személyek jogait, mégpedig két tekintetben is: információkkal rendelkezni (információkat szerezni) arra vonatkozólag, hogy mely adataik és milyen céllal kerülnek feldolgozásra, valamint követelni a szabályok betartását, beleértve az kialakult állapot helyrehozását. A GDPR szisztematikus hangsúlyt fektet az egyének jogainak érvényesíthetőségére és az (adatfeldolgozásért felelős) Adatkezelők kötelességeinek betartatására.

 

1. Bevezető rendelkezések

Jelen Alapelvek esetében a(z):

1.1 Üzemeltető

 1. Lavatronic s.r.o. társaság, KSH-szám: 05633044, székhelye: Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Prága 3, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 267924 lajstromszámon
 2. Webes alkalmazás www.aerium.hu
 3. Jelen Szabályzat 2018. 05. 01-jén lép hatályba.
 4. Az Üzemeltető a fenti webes alkalmazást üzemelteti. A webes alkalmazás keretén belül az Üzemeltető a 3.2 pontban ismertetett Személyes Adatok alább a 3.3 pontban ismertetett célú feldolgozására kerül sor.

 

1.2 A feltüntetett adatok és tevékenységek érvényessége.

Az Alapelvekben érvényes és érvénytelen nyilatkozatok kerültek megjelölésre. A nyilatkozatok számozatlan jegyzékstruktúrával rendelkeznek.

1.3 Adatkezelő

 1. Az Adatkezelő az adatokat kezelő, törlő, elfelejtő, módosító, beszerző, archiválásukat megszüntető személy

                Név: Petr Myšák, e-mail cím: info@aerium.hu

 1. Az Üzemeltető, mint a Személyes Adatok kezelője ezúton tájékoztat a Személyes Adatok feldolgozásának módjáról és terjedelméről, beleértve az Adatalany Személyes Adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak (alább meghatározott) terjedelmét is.

2. Kapcsolódó dokumentumok

Kapcsolódó dokumentumok feltüntetése.

Jelen Alapelveket a /üzleti-feltetelek címen rendelkezésre álló Üzleti Feltételek egészítik ki.

 

3 Személyes Adatok védelme és tájékoztatás az adatok feldolgozásáról

3.1 Tárgy

Az Adatalany a Személyes Adatok által érintett természetes személy (a továbbiakban „Adatalany”) Az Adatalany nem jogi személy. A jogi személyekre vonatkozó adatok nem minősülnek Személyes Adatoknak.

3.2 Személyes Adatok alatt a következők értendők

Jelen Alapelvek vonatkozásában Személyes Adatok alatt a következők értendők:

Email

Utó- és vezetéknév

A felhasználó fizikai értelemben vett postacíme

Telefon

Vásárlásra vonatkozó információk (áru, ár, mennyiség, kosár tartalma)

A rendszerbe való bejelentkezést követően nyilvántartjuk az Adatalany bizonyos oldalakon tett látogatásait és a webes alkalmazás tartalmának megtekintését

Számítógép vagy számítógépes hálózat IP címe

A bejelentkezett felhasználókkal kapcsolatos oldalhasználatra vonatkozó információk (URL, oldalon eltöltött idő, stb.)

Természetes személy - vállalkozó azonosító száma és adószáma.

 

3.2.1 Érzékeny adatok

Érzékeny adatok feldolgozására nem kerül sor.    

 

3.3 A Személyes Adatok feldolgozásának célja

Az Adatalanyok személyes adatai a következő célokkal (szolgáltatásokhoz) kerülnek feldolgozásra:

Webáruházban leadott megrendelés lebonyolítására vonatkozó tevékenység, időtartam: 5 év. Amennyiben az Adatalany nem bocsátja rendelkezésre a személyes adatait, nem nyílik lehetőség szerződéskötésre az Üzemeltetővel és/vagy a szerződésből következő szolgáltatásnyújtásra. Ezzel kapcsolatosan az Üzemeltető konkrét szolgáltatásának vagy termékének nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek a Személyes Adatok. A számviteli dokumentumok megőrzésével kapcsolatos, számvitelről szóló, hatályos szerkesztésű 563/1991 Tt. sz. törvényből következő törvényi kötelesség teljesítésének céljával a Személyes Adatok (kivéve az e-mail címet és a telefonszámot) az Üzemeltető és az Adatalany között megkötésre került szerződés megkötésének évétől számított további 5 éven át továbbra is feldolgozásra és megőrzésre kerülnek.

Beregisztrálása webáruházból érkező megrendelés lebonyolítása szerződéskötés céljával a szerződéses jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt.

Üzleti tájékoztató, Newsletter – árura vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlat, valamint az üzleti tájékoztatók küldéséről való lejelentkezés küldése. Az e-mail cím és a név tárolása a Mailchimp Adatfeldolgozónál az igényelt szolgáltatással és kért üzleti tájékoztatóval kapcsolatos hírek esetleges jövőbeni küldése céljával az Adatalany által kért alapján végrehajtott törlés időpontjáig. A Személyes Adatok a hozzájárulás kiadásától számított 5 éven át kerülnek marketing és üzleti tájékoztatók céljával feldolgozásra.

Szolgáltatásaink és a webes alkalmazás tartalma minőségének javítása (pl. a webes alkalmazás javítására vonatkozó javaslattételhez) a következő időtartammal: 2 év

A regisztrációs fiókjának módosításaival kapcsolatos információk, a tevékenységét érintő vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos információk megküldése (pl. az észrevételével kapcsolatos reakció, a figyelemmel követett áru árának változásaival kapcsolatos információk…) a következő időtartammal: 2 év.

Remarketing – remarketing közönség közé való felvétel, a Süti fájlok feldolgozója harmadik fél, jellemzően a Google, a Sklik vagy a Facebook. A remarketing a weboldal látogatói számára küldött reklámközlemény megjelenítése a következő időtartammal: 30 nap,

 

3.4 Adatfeldolgozók

Kik az Adatkezelők által a Személyes Adatok feldolgozásához igénybe vett Adatfeldolgozók és harmadik félnek minősülő cégek).

Az adatok eszközökön belüli belső nyilvántartása: információs rendszer, a webes alkalmazás címén található webáruház adminisztrációja A fenti célokkal.

Google LLC („Google cég“), székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok az adatokkal kapcsolatosan: Remarketing célú Sütik, amelyek lehetővé teszik a webáruházat korábban már meglátogató Adatalany újbóli megszólítását. Reklámok jelenhetnek meg előttük, amikor más weboldalakat vagy a Google tartalmi hálózatát böngészik. Remarketing. Az Üzemeltető G Suite és Google Cloud Platform szolgáltatásokat használ, amelyek üzeme összhangban van az európai adatvédelmi standardokkal.

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA, milyen céllal: Reklámok testreszabása és mérése, valamint biztonságosabb környezet létrehozásának céljával menti el a Süti fájlokat. További információk itt: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.

https://www.arukereso.hu/, milyen céllal: A vásárolt áruval kapcsolatos tájékoztatás, e-mail és célok: a vásárlás értékelését kérő e-mail küldése. E-mail rendszer: A társaság csoportos e-maileket nem továbbít. Az Adatalany kizárólag a megrendelés lebonyolításával és reklamációkkal kapcsolatos e-maileket továbbít.

Harmadik felek e-mail rendszere: Rocket Science Group, LLC v USA, a MailChimp szolgáltatás Üzemeltetője (http://mailchimp.com/legal/terms/) az adatokkal és célokkal kapcsolatosan e-mailek küldése.

 

3.5 A Személyes Adatok feldolgozásának engedélyezése

Hozzájárulásukat a Személyes Adatok az Adatalanyok a következő módokon fejezik ki.

A hozzájárulás maguk a Személyes Adatok megadásával és elküldésével (azaz a megfelelő gombra kattintással) kerül kinyilvánításra. Az oldalon adatfeldolgozási tájékoztató olvasható. A hozzájárulás a kontextusból és a folyamatból következik. Az Adatalany tudomásul veszi, hogy a kitöltött regisztrációs űrlap elküldésével megkezdődik személyes adatai Üzemeltető általi feldolgozása.

Regisztrációs adataival való bejelentkezésével

Az EU állampolgárok esetében visszamenőleg igazolhatom az összes szükséges dolgot (hozzájárulást) (mikor adta az aktív hozzájárulását az üzleti tájékoztatók megküldéséhez, stb.). A hozzájárulás nyilvántartásának módja: a webáruház adatbázisában

Ha az Adatalany nem bocsátja rendelkezésre a személyes adatait, az Üzemeltető nem nyújthatja a 3.3. fejezetben feltüntetett szolgáltatást. Ezzel kapcsolatosan az Üzemeltető konkrét szolgáltatásának vagy termékének nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek a Személyes Adatok.

3.6 Nem Személyes Adatok

A jobb áttekinthetőség érdekében feltüntetjük, hogy az általunk nyilvántartott nem Személyes Adatok nyilvántartásához nincs szükségünk az Adatalany hozzájárulására.

 • A webes alkalmazás futásához szükséges Sütik
 • Anonim oldallátogatások (pl. URL, böngésző, földrajzi elhelyezkedés, a látogató operációs rendszere)

3.7 Jogok és kötelességek

 1. Az Üzemeltető maximális igyekezetet fejt ki a Személyes Adatok jogosulatlan feldolgozásának elkerülése érdekében.
 2. Az Adatalany köteles kizárólag igaz és pontos Személyes Adatokat bocsátani az Üzemeltető rendelkezésére.
 3. Az Adatalanynak joga van az Adatkezelő e-mail címén bármikor visszavonni a rendelkezésre bocsátott Személyes Adatokkal kapcsolatosan kiadott hozzájárulását (azokban az esetekben, amikor a Személyes Adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor). A Személyes Adatok feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulás visszavonása azonban nem lehetséges az Üzemeltető törvényi kötelességeinek teljesítéséhez szükséges cél és terjedelem vonatkozásában. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatfeldolgozás törvényességét. A hozzájárulás visszavonása továbbá nincs kihatással azon Személyes Adatok feldolgozására, amelyek feldolgozását az Adatkezelő más jogi alapon, és nem hozzájárulás alapján végzi (azaz különösen ha a feldolgozásukra a szerződés, jogi kötelesség teljesítéséhez, vagy az érvényes jogszabályokban feltüntetett más egyéb okokból kifolyólag van szükség).

Az Adatalanynak továbbá joga van:

 1. hozzáférni a személyes adataihoz;
 1. a rendelkezésre bocsátott személyes adatai kijavítását kérni;
 1. a rendelkezésre bocsátott személyes adatai törlését kérni;
 1. a Személyes Adatok feldolgozásának korlátozásáról
 1. az Adatvédelmi Hivatalnak címzett panaszok benyújtási joga.

Abban az esetben, ha az Adatalany úgy véli, hogy az Üzemeltető a személyes adatait a Személyes Adatok és a magánélet védelmének, vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek ellentmondó módon dolgozza fel - különösen ha a Személyes Adatok a feldolgozásuk célját figyelembe véve pontatlanok - a következő lépések megtételére jogosult:

 1. magyarázatot kérni az Üzemeltetőtől, éspedig az Adatkezelő e-mail címére küldött e-mailben
 1. kifogást emelni az adatok feldolgozásával szemben, és az Adatkezelő e-mail címére megküldött e-mailben kérni, hogy az Üzemeltető biztosítsa a kialakult helyzet megszüntetését (pl. a Személyes Adatok blokkolásával, kijavításával, kiegészítésével vagy törlésével). Az Üzemeltető haladéktalanul dönt a kifogásról, és a döntéséről tájékoztatja az Adatalanyt. Amennyiben az Üzemeltető elutasítja a kifogást, az Adatalanynak joga van a kifogásával közvetlenül az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni. Jelen rendelkezés nem érinti az Adatalany azon jogát, hogy beadvány formájában közvetlenül az Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon.
 1. Amennyiben az Adatalany tájékoztatást kér személyes adati feldolgozásának terjedelméről, illetve módjáról, az Üzemeltető köteles haladéktalanul, legkésőbb azonban a kérelem Üzemeltető által az Adatkezelő címén bekövetkezett kézhez vételétől számított egy hónapon belül a rendelkezésére bocsátani a kért információkat.
 1. Ha az Adatalany elektronikus formában érvényesíti a Személyes Adatokhoz való hozzáférés jogát, az Üzemeltető úgyszintén elektronikus formában bocsátja a rendelkezésére a kért információkat, hacsak az Adatalany nem kéri ennek más módját.
 1. Az Üzemeltető jogosult a feldolgozásra kerülő Személyes Adatok fizikai másolatának átadására irányuló ismételt és megalapozatlan kérés esetén észszerű díjat felszámolni az ezzel kapcsolatos adminisztratív költségek után.
 1. A Vásárló egyetért azzal, hogy a számítógépén ún. „Sütik” kerüljenek elmentésre. Abban az esetben, ha a vásárlás lebonyolítható a webes felületen, továbbá ha az Eladó Adásvételi Szerződésből következő kötelességei teljesíthetők anélkül is, hogy a Vásárló számítógépén Sütik kerülnének elmentésre, a Vásárló az előző mondatnak megfelelő jóváhagyását bármikor visszavonhatja.

 

4. Záró rendelkezések

 1. A Személyes Adatok feldolgozásával kapcsolatosan létrejövő valamennyi jogviszony irányadó joga a Cseh Köztársaság joga, éspedig tekintet nélkül arra, hogy honnan lett biztosítva hozzájuk a hozzáférés. A magánélet védelmével kapcsolatosan az Adatalany és az Üzemeltető között esetlegesen felmerülő vitás kérdések eldöntésére a felek kikötik a cseh bíróságok illetékességét.
 2. A webes alkalmazással kapcsolatosan a Személyes Adatok nemzetek közötti határokon át is továbbíthatók egészen a weboldalt támogató szerverekig.
 3. Azok az Adatalanyok, akik a regisztrációs űrlap útján az Üzemeltetővel kötendő szerződéshez rendelkezésre bocsátják a személyes adataikat, vagy hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához, mindezt önként teszik a saját nevükben, és az Üzemeltető semmilyen módon nem irányítja a tevékenységüket.
 4. Az Üzemeltető módosíthatja vagy kiegészítheti az alapelvek szövegezését. Az üzemeletető minden ilyen változásról e-mailben, legkésőbb a változtatások hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja az Adatalanyokat.
 5. Jelen Alapelvek az 1. fejezetben feltüntetett nappal lépnek hatályba.

 

 

Heureka
Hogyan értékelték a vásárlók az Aerium.hu-t
Összesen 79 értékelés az Árukereső.hu-n
Hiteles vásárló
2024.04.04