Üzleti Feltételeket

Az alábbi Üzleti Feltételek a Aerium.cz webáruházban végzett vásárlásokra vonatkoznak. A feltételek meghatározzák és pontosítják az Eladó (szállító) és a Vásárló (ügyfél) kötelességeit. A webáruház Üzemeltetője a Lavatronic s.r.o. társaság, KSH-szám: 05633044,EU VAT CZ05633044 székhelye: Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Prága 3, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 267924 lajstromszámon, amely egyúttal az Adásvételi Szerződés Eladó (szállító) fele is.

Mindennemű szerződéses viszony összhangban van a Cseh Köztársaság jogrendjével. Ha a szerződő fél a fogyasztó, az Üzleti Feltételek által nem szabályozott viszonyokat a Polgári Törvénykönyv (89/2012 Tt.), valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvény (634/1992 Tt. sz.) szabályozza. Amennyiben nem a fogyasztó a szerződő fél, az Üzleti Feltételek által nem szabályozott viszonyokat a Polgári Törvénykönyv szabályozza (89/2012 Tt. sz.).

A Vásárló az Adásvételi Szerződés Vásárlója. Ez lehet fogyasztó, azaz bárki, aki vállalkozói tevékenységének keretén felül, vagy saját foglalkozása önálló végzésének keretén kívül szerződést köt a vállalkozóval, illetve más módon tárgyalást folytat vele, továbbá minden nem fogyasztónak minősülő személy (nem fogyasztó).

Amennyiben a jelen Üzleti Feltételek a Vásárlóra vonatkoznak, mind a fogyasztó, mind a nem fogyasztó köteles betartani őket. Amennyiben a jelen feltételek bármely rendelkezése kifejezetten érinti a fogyasztót, az ilyen rendelkezés kizárólag a fogyasztókra vonatkozik, és nem a nem fogyasztókra.

Adatvédelmi tájékoztató a oldalon.

Tájékoztatás a fogyasztók számára

Az Eladó ezúton tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy

 1. internetes, illetve telefonos csatlakozás esetén a telekommunikációs eszközök használatával kapcsolatos díjak nem különböznek a Vásárló szolgáltatójának díjaitól, és azok a Vásárlót terhelik
 2. ragaszkodik a vételár az áru Vásárló általi átvétele előtti kifizetéséhez, amennyiben a Vásárló a megrendelésében az előre fizetést jelölte meg (tüntette fel)
 3. a szerződéstől való elállással és körülményekkel kapcsolatos információk jelen Üzleti Feltételekben alább olvashatók
 4. az olyan szolgáltatásnyújtási szerződéstől való elállás esetén, amely esetében már megkezdődött a teljesítés, a fogyasztó köteles az ár mértékarányos részét kifizetni;
 5. az Eladó és a Vásárló-fogyasztó közötti esetleges vitás kérdéseket peren kívüli eljárás keretén belül a Cseh Vásárlóvédelmi Felügyelet A viták megoldására irányuló platformra mutató link itttalálható. 
 6. A kínált áru és szolgáltatások árai 27% ÁFÁ-val együtt kerülnek feltüntetésre. 

Adásvételi Szerződés

 1. Amennyiben a Vásárló, az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló indítványnak (ajánlatnak) a szállító által kínált áru oldalakra való kihelyezése értendő, az Adásvételi Szerződés a Vásárló-fogyasztó megrendelésének szállító általi elfogadásával jön létre. A megrendelés elfogadásától tájékoztató a megadott címre elküldött e-mailben értesíti a Vásárlót, ez a visszaigazolás azonban nincs semmilyen kihatással a szerződés létrejöttére. Az adatátvitel esetleges hibáiért a szállítót semmilyen felelősség nem terheli. A létrejött szerződés (beleértve az egyeztetett árat is) kizárólag a felek megállapodása vagy törvényi indok alapján módosítható vagy szüntethető meg.
 2. A megrendelés Eladónak történő továbbítása előtt a Vásárlónak lehetősége nyílik az általa megadott adatok leellenőrzésére, éspedig figyelembe véve a Vásárló által a megrendelés során hibásan bevitt adatok ellenőrzésének és javításának lehetőségét is. A Vásárló a regisztrációs űrlapot a "Megrendelés jóváhagyása" gombra kattintva továbbítja az Eladónak.
 3. A Vásárló megrendelése Adásvételi Szerződés tervezetnek minősül, és maga az Adásvételi Szerződés e tervezet kötelező érvényű jóváhagyásának Vásárló részére történő kikézbesítésével jön létre (a megrendelés Eladó általi kötelező érvényű visszaigazolása).
 4. Az Adásvételi Szerződés megkötésével a Vásárló megerősíti, hogy megismerkedett a jelen üzletszabályzattal, és elfogadja azokat. Ezekre az Üzleti Feltételekre az Eladó a Vásárlót még maga a megrendelés kivitelezése előtt megfelelően figyelmezteti, illetve a Vásárlónak lehetősége nyílik megismerkedni velük.
 5. A panaszkezelésre rendelkezésre álló időtartam számítása leáll abban az esetben, ha az Eladó nem kapta meg a panasz sikeres kezeléséhez szükséges valamennyi információt és anyagot (áru részek, egyéb anyagok, stb.). Az Eladó köteles a Vásárlótól a lehető legrövidebb időn belül lekérni a hiányzó információkat, anyagokat. A szóban forgó időtartam számítása a lekéréstől a kértek Vásárló általi átadásáig leáll.
 6. Az Eladó egyebek mellett fenntartja a megrendelés vagy annak egy részének még az Adásvételi Szerződés megkötése előtti megszüntetésének jogát a következő esetekben: az árut már nem gyártják vagy nem számítják, és ily módon lehetetlen a Vásárló megrendelésének teljesítése. Abban az esetben, ha a Vásárló már kifizette a vételár teljes összegét vagy annak egy részét, a szóban forgó összeg visszautalásra kerül a számlájára vagy a címére.
 7. Amennyiben az áru megvásárlásával együtt a Vásárló ajándékban is részesül, az Adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg ajándékozási szerződés megkötésére is sor kerül, amelyben az Eladó ajándékozóként, a Vásárló megajándékozottként szerepel. Az ajándékozási szerződésre nem vonatkoznak az áruvásárlás esetén érvényes fogyasztóvédelmi rendelkezések. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetén az Adásvételi Szerződés nem szűnik meg, és a szerződések ebből a szempontból külön-külön önálló szerződéseknek tekintendők. Az ilyen áru teljesíti az Ajándékozási Szerződés feltételeit, valamint a CsK érvényes jogi szabályozása szerinti összes normát.
 8. Az Eladó által a Vásárló számára esetlegesen biztosított árengedmények kölcsönösen nem kombinálhatók.
 9. Az árengedmények és ajándékok a marketing akció időtartama alatt, vagy a készletek erejéig tartanak.
 10. Az ingyenes és gond nélküli szerviz a jótállás érvényben léte alatt érvényes az akció feltüntetett eseteiben.
 11. A számviteli bizonylat vagy a jótállási jegy átvételére rendelkezésre álló határidő az áru átvételétől számított 14 nap. Az átvétel módja elektronikus, e-mailben vagy nyomtatott formában az áruval együtt.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok és reklamációs igény

 1. A szerződő felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogai és kötelességeit a vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012 Tt. sz. törvény 2099-2112., valamint 2161-2174. §-ának rendelkezései).
 2. Az Eladó felel a Vásárló felé azért, hogy átvételekor a dolog hibátlan. Különösen felel az Eladó a Vásárló felé azért, hogy a dolog a Vásárló általi átvétel pillanatában,
  • a felek által kötött megállapodás szerinti, illetve amennyiben a felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor az Eladó vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a Vásárló által a dolog jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,
  • a dolog alkalmas az Eladó által feltüntetett, vagy a dolog jellegéből általános jelleggel következő használatra;
  • a dolog minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, ha a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses minta vagy előkép alapján került sor,
  • a dolog megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és
  • a dolog megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
 3. Amennyiben a dolog nem rendelkezik a fenti tulajdonságokkal, a Vásárló új, hibátlan dolog leszállítását is kérheti, amennyiben ez a hiba mértékére való tekintettel aránytalan követelésnek minősül, vagy ha a hiba kizárólag a dolog egy részét érinti, a Vásárló kérheti csak a szóban forgó alkatrész cseréjét; ha pedig ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Amennyiben azonban a hiba jellegéből adódóan ez túlzottnak minősülő elvárás, különösen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül helyrehozható, a Vásárló a hiba térítésmentes megszüntetésére jogosult. Új áru leszállítására vagy alkatrészcserére a Vásárló abban az esetben is jogosult, ha a hiba helyrehozható, amennyiben az árut a javítást követően ismételten felmerülő, vagy ismétlődő hibák miatt nem képes rendeltetésszerűen használni. Ebben az esetben a Vásárló a szerződéstől elállni is jogosult.
 4. Az Eladó felelős a Vevővel szemben minden olyan hibáért is, amelyet az Eladó által vagy az Eladó felelősségére az adásvételi szerződés alapján végzett nem megfelelő összeszerelés vagy telepítés okozott. Ez akkor is érvényes, ha a Vevő végezte az összeszerelést vagy a telepítést, és a hiba az Eladó vagy a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltató által adott utasítások hiányosságára vezethető vissza, ha a termék digitális jellemzőkkel rendelkezik.
 5. Ha a vétel tárgya digitális jellemzőkkel rendelkező termék, az eladó felelős azért, hogy a megállapodásban meghatározott digitális tartalomfrissítéseket vagy digitális tartalomszolgáltatást biztosítson a vevőnek. Az eladó további frissítéseket is biztosít a vevőnek annak érdekében, hogy a termék megőrizze a 3.b) pontban meghatározott tulajdonságokat az átvétel után. Az eladónak értesítenie kell a vevőt az elérhető frissítésekről. A felelősség időtartama:
  1. Két évig tart, ha a digitális tartalom vagy tartalomszolgáltatás az adásvételi szerződés alapján bizonyos ideig folyamatosan van nyújtva, és ha az időtartam két évnél hosszabb.
  2. A vevő által ésszerűen elvárható időtartamra kell vonatkozni, ha a digitális tartalom vagy tartalomszolgáltatás egyszeri jelleggel kerül nyújtásra az adásvételi szerződés alapján. Az időtartamot a tárgy jellege és célja, a digitális tartalom vagy tartalomszolgáltatás jellege, az adásvételi szerződés megkötésének körülményei és a kötelezettség jellege alapján kell értékelni.
 6. Az Általános Szerződési Feltételek 5. pontja nem vonatkozik, ha az Eladó előzetesen tájékoztatta a Vevőt, hogy nincs frissítés, és a Vevő kifejezetten hozzájárult ehhez az adásvételi szerződés megkötésekor.
 7. Ha a vevő nem frissíti a terméket ésszerű időn belül, akkor a hibából eredő jogok nem keletkeznek. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevőt nem figyelmeztették a frissítés szükségességére vagy az elmaradás következményeire, vagy ha a frissítést az adásvételi szerződésben meghatározott módon nem vagy nem megfelelően végezték el. Ha a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatás folyamatosan kell nyújtani az adásvételi szerződés alapján egy meghatározott ideig, és a frissítési kötelezettség elmulasztása miatt hiba merül fel a feltételek 5. pontjában meghatározott időtartam alatt, akkor a digitális tartalmat vagy a digitális tartalomszolgáltatást hibásan szolgáltatottnak kell tekinteni.
 8. A vevő az átvételtől számított két évig nyilvánvaló hibát kifogásolhat. Ha az adásvételi szerződés digitális jellemzőkkel rendelkező termékre vonatkozik, és meghatározza a digitális tartalom vagy tartalomszolgáltatás meghatározott időtartamú folyamatos nyújtását, akkor a vevő az átvételtől számított két évig bármilyen hibát kifogásolhat a digitális tartalomban. Ha a teljesítés időtartama két évnél hosszabb, a vevő jogosult a két éven belül megjelenő hibákat is reklamálni. Ha a vevő jogosan jelzi a hibát az eladónak, akkor a hibajelzési határidő nem jár le az időszakra, amikor a vevő nem használhatta az árut.
 9. A panaszkezelés ajánlott módja:
  1. Ha igényt szeretne benyújtani, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot: www.aerium.hu/termek-reklamacioja-es-visszakuldese-retino
  2. Az űrlap kitöltése után értesítjük Önt a követelés megállapításáról.
  3. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a reklamáció benyújtásának és rendezésének további lépéseiről, beleértve a szervizközpontba történő szállítás módjának meghatározását.
  4. Az Eladó e-mailben visszaigazolja a Vevőnek a jog gyakorlását, valamint a javítást és a javítás időtartamát. A Vevőnek egy reklamációs jegyzőkönyvet állítanak ki.
  5. A reklamáció feldolgozásának szokásos ideje 30 nap.
  6. A fogyasztót a reklamáció teljesítését követően azonnal e-mailben vagy telefonon értesítjük a reklamáció rendezéséről. A reklamációs jelentés elektronikus változatát mindig elküldjük a vevő e-mail címére. Ez a reklamációs jelentés tartalmazza a panasz lezárásának módját.
 10. Ha a Vásárló nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új, hibátlan áru leszállítására, alkatrészcserére vagy az áru megjavíttatására vonatkozó jogát, mértékarányos kedvezményt kérhet a vételárból. A Vásárló abban az esetben is jogosult ésszerű kedvezményre, ha az Eladó nem képes a számára új, hibátlan árut leszállítani, kicserélni az alkatrészt  vagy megjavítani az árut, továbbá abban az esetben, ha az Eladó nem biztosítja ésszerű határidőn belül a hiba helyrehozását, vagy az a Vásárló esetében jelentős nehézségeket okozna.
 11. A Vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha a Vásárlónak az átvétel előtt tudomása volt arról, hogy a dolog hibás, vagy amennyiben a hibát a Vásárló maga okozta.
 12. A Vásárló jogosult a fogyasztási cikkeken az átvételüktől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hibák reklamálására. Ha a hiba az átvételtől számított 12 hónapon belül jelentkezik, a terméket úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt, kivéve, ha a termék jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez a határidő nem jár le arra az időre, amíg a vevő nem tudja használni a dolgot, ha jogosan jelezte a hibát.
 13. A Vásárlónak joga van elküldeni a megreklamált árut a szervizekvalamelyikébe, vagy az Eladó aerium.hu, Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Prága 10 – Holešovice címre.
 14. Jogosként elismert panasz esetén a szállítást az Eladó téríti. Jogosként el nem ismert panasz esetén a szállítást a Vásárló téríti.

Szállítás és fizetés

A szállítási és fizetési lehetőségekkel kapcsolatos aktuális információkért kérjük, látogasson el az www.aerium.hu/fizetes-es-szallitas weboldalra.

Személyes áruátvétel

Ha a Vásárló nem veszi igénybe az áru általa megadott címre történő leszállításának lehetőségét, a Vásárló már a megrendelésében bejelölheti a saját választás szerinti konkrét üzletben való átvételt. Az ügyfél által megrendelt áru az átvételére vonatkozó, e-mailben megküldött felszólítástól számított 5 munkanapon át vár az átvételre az Eladó telephelyén.

Elállás az Adásvételi Szerződéstől

 1. Ha az Adásvételi Szerződés telekommunikációs eszközök (webáruház) segítségével kerül megkötésre, a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bek. értelmében 14 napon belül indok feltüntetése nélkül elállhat a szerződéstől, amely határidő
  • Adásvételi Szerződés esetén az áru átvételétől,
  • olyan szerződés esetén, amelyen tárgya több árufajta vagy több rész, az utolsó áruszállítmány átadásának napjától; vagy
  • olyan szerződés, amelynek tárgya rendszeresen ismétlődő áruszállítás, az első áruszállítmány átvételének napjától számítandó.
   A szerződéstől való elállást az Eladónak az előző mondatban említett határidőn belül kell elküldeni.
 2. A felhasználó nem állhat el attól a(z):
  • szolgáltatási szerződéstől, amelyet az Eladó a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával a szerződéstől való elállási határidő letelte előtt teljesített;
  • áru- vagy szolgáltatásnyújtási szerződéstől, amely esetében az áru vagy a szolgáltatás ára az Eladó szándékától függetlenül a pénzpiacok olyan kilengéseitől függ, amelyekre a szerződéstől való elállásra fenntartott határidőn belül kerül sor;
  • szállítási szerződéstől, amely esetében az áru a fogyasztó kívánságának megfelelően, személyre szabottan került módosításra;
  • szállítási szerződéstől, amely esetében az áru gyorsan romlandó, valamint amely esetében az áru visszafordíthatatlanul össze lett keverve más áruval;
  • szerviz vagy karbantartási szerződéstől, amely esetében a javításra vagy karbantartása a fogyasztó által meghatározott helyen és annak kérésére került sor; ez azonban nem érvényes más, mint a kért javítások utólagos elvégzésre, sem más, mint a kért pótalkatrészek leszállítására;
  • olyan zárt csomagolásban szállított áru szállítási szerződésétől, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amely higiéniai okokból kifolyólag már nem csomagolható vissza (különösen ha készülékek szűrőiről van szó);
  • digitális tartalomra vonatkozó szállítási szerződésétől, amennyiben az nem kézzel fogható adathordozón került átadásra, és amelyet az Eladó a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával a szerződéstől való elállási határidő letelte előtt teljesített.
  • ha a vásárlást vállalkozó természetes személy vagy jogi személy hajtotta végre.
 3. Ha a fogyasztó eláll az Adásvételi Szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, legkésőbb azonban a fogyasztó szerződéstől való elállásáról szóló nyilatkozatának kézhez vételétől számított 14 napon belül visszaszolgáltatja a részére az összes tőle beérkezett pénzösszeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve a fogyasztó által kiválasztott,és az általunk kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási mód következtében felmerült kiegészítő költségeket). A beérkezett pénzösszegek visszafizetéséhez az Eladó azonos fizetési módot választ, mint amelyet a fogyasztó vett igénybe a kezdeti tranzakció végrehajtásához, hacsak az kifejezetten nem rendelkezett másként. Ezzel a fogyasztó oldalán semmilyen további költségek nem merülnek fel.
 4. Olyan Adásvételi Szerződés esetén, amelyben az Eladó nem ajánlja fel a szerződéstől való elállás esetére az áru felvételét, a kifizetett összegek visszatérítésére csak az áru visszaszolgáltatását vagy annak bizonyítását követően kerül sor, hogy a fogyasztó az árut visszaküldte, attól függően, hogy ezek melyikére került hamarabb sor.
 5. A Cseh Köztársaság esetében a fogyasztó köteles az árut legkésőbb az Adásvételi Szerződéstől való elállás kézhez vételétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy visszaszolgáltatni a következő címre/címen: Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10 - Malešice, Czech rep.. A határidő abban az esetben tekinthető betartottnak, ha az árut a fogyasztó a 14 napos határidő lejárta előtt postázta az Eladónak.
 6. Az Adásvételi Szerződéstől való elálláshoz a fogyasztó az Eladó által biztosított és jelen Üzleti Feltételek mellékletét képező következő Adásvételi Szerződéstől való elállásról szóló űrlapot veheti igénybe: www.aerium.hu/termek-reklamacioja-es-visszakuldese-retino Az Adásvételi Szerződéstől való elállását a Vásárló az fogyasztó székhelyére, vagy az info@aerium.hu elektronikus postacímre küldheti meg.
 7. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árukat jellegükönél fogva nem lehet a szokásos postai úton visszaküldeni. Az olyan áruk visszaküldésével kapcsolatos költségek összege, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton, 35 000 Ft, beleértve a postaköltséget is. ÁFA. Abban az esetben, ha a Vásárló az előző bekezdések értelmében eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb a Vásárló Adásvételi Szerződéstől való elállását követő 14 napon belül visszaszolgáltatja a számára a Vásárlótól átvett pénzeszközöket (kivéve a fogyasztó által kiválasztott, és az általunk kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási mód következtében felmerült kiegészítő költségeket), mégpedig azonos fizetési módot alkalmazva, mint amelyet a fogyasztó vett igénybe a kezdeti tranzakció végrehajtásához, hacsak az Eladó kifejezetten nem rendelkezik másként. Amennyiben a Vásárló ezzel egyetért, és nem merülnek fel további kapcsolódó költségei, az Eladó jogosult már az áru visszaadásakor visszaadni a Vásárlónak az általa kifizetett összeget. Ha a Vásárló eláll az Adásvételi Szerződéstől, az Eladó nem köteles a számára mindaddig visszafizetni az árut ellenértékét, amíg azt a Vásárló vissza nem szolgáltatja, vagy nem igazolja, hogy azt az Eladó számára elküldte.
 8. Az árut a fogyasztó maradéktalanul, azaz valamennyi leszállított tartozékkal együtt, komplett dokumentáció kíséretében, sértetlenül, tisztán, lehetőség szerint annak eredeti csomagolásában vagy más csomagolásban szolgáltatja vissza, amely garantálja a biztonságos szállítást, miközben az árunak ugyanazt az értéket kell képviselnie, mint amilyen értéket az átadásakor képviselt. Az áru Eladó részére történő visszaszállításával kapcsolatos költségeket a fogyasztó maga fizeti. A fogyasztó 14 napon belüli szerződéstől való elállásának lehetősége gyakorlatilag az áru üzletben (telephelyen) történő hagyományos bemutatásának felel meg. Ugyanakkor azonban nem 14 napos, ingyenes kölcsönzőről van szó.
 9. A Vásárló felel az Eladó felé az áru mindazon értékcsökkenéséért, amely azért következett be, mert az áruval a jellegére és tulajdonságaira való tekintet nélkül bánt, mindezt tekintet nélkül a saját vétségére vagy arra a tényre, hogy a kárt harmadik személy vagy esemény okozta. Az áru megsérülését vagy az értékének más egyéb csökkenését az Eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a fogyasztónak visszafizetendő pénzügyi eszközökbe, azaz csak az árun keletkezett kár értékének megfelelő összeggel csökkentett összeget visszafizetni.
 10. Minden egyes készülék a csomagolás megbontása és a szűrők használata nélkül is bekapcsolható. A cserére higiéniai okokból kifolyólag van szükség. Az árak minden esetben az egyes szűrők aktuális árlistáján találhatók.
 11. Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, ha az áru értékesítése vagy az áru elérhetetlenné válása miatt a gyártó, az importőr vagy a beszállító leállította az áru gyártását vagy importját. Az eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a vevőt a megrendelés során megadott e-mail címen, és az elállásról szóló értesítést követő 14 napon belül visszautalni a vevő által a szerződés alapján kapott összeget, ideértve a szállítási költségeket is. Az átutalás egy olyan bankszámlára történik, amelyet a vevő ad meg.
 12. Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, ha a vevő olyan árut rendelt a jelen adásvételi szerződés alapján, amelynek ára nyilvánvalóan aránytalan az áru értékével. Az eladó csak akkor állhat el a vásárlási szerződéstől ilyen módon, ha a webáruház termékoldalán feltüntetett nyilvánvalóan ésszerűtlen árat tévedésből eredően adta meg.
 13. A törvényi kötelezettségek körén túlmenően az Eladó biztosítja, hogy a Vevő az áru átvételétől számított 30 naptári napon belül elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy az áru sértetlen, nem használt és az összes tartozékkal és eredeti csomagolással együtt visszaküldött. Az áru értéke nem csökkenhet gondatlan használat, kicsomagolás vagy szállítás miatt. A visszaszállításhoz mindig megfelelő csomagolóanyagot kell biztosítani, és az árut, beleértve a csomagolást is, védeni kell a szállítás hatásaitól, beleértve a fuvarozó címkéivel való ellátást (fóliába, papírba, buborékfóliába csomagolva). Az áru bármilyen sérülése vagy károsodása a kedvezmény elvesztését vonja maga után.
 14. A folyamatban lévő akció keretében az eladó ingyenes szállítást biztosít a vevőnek, ha az árut 30 naptári napon belül visszaküldi, azaz az eladó költségére. A szállítás típusának megválasztása teljes mértékben az Eladó mérlegelési jogkörébe tartozik, ahogyan a futárszolgálat megrendelésének időpontjának megválasztása is, de elsősorban a szállítás legkésőbb két munkanappal azután kerül megrendelésre, hogy a Vevő az Eladót értesítette az elállási szándékáról és arról a szállítási címről, ahová az Eladó az árut küldte. Bizonyos esetekben a csomagküldő szolgálattal történő szállítás típusa is választható, melynek során a vevőnek címkét küldenek az áru ingyenes visszaküldésére az eladóhoz. A vevő nem köteles élni ezzel az akcióval, és lehetősége van az árut saját költségén visszaküldeni az előző rendelkezéseknek megfelelően. A vásárló csak akkor élhet ezzel a kedvezménnyel, ha az https://www.aerium.hu/termek-reklamacioja-es-visszakuldese-retino oldalon található online elállási űrlapot használja.
 15. A nem megfelelő karácsonyi ajándékok visszaküldésére vonatkozó folyamatban lévő akciónak megfelelően a vevő 2024.1.31-ig küldheti vissza az árut, feltéve, hogy az áru sértetlen, nem használt, és az összes tartozékkal és az eredeti csomagolással együtt kerül vissza (az eredeti csomagolás nem jelenti: védőfólia, buborékfólia, szalag, amely az áru fogyasztóhoz való szállítására szolgált). Az áru értéke nem csökkenhet gondatlan használat, kicsomagolás vagy szállítás miatt. A visszaszállításhoz mindig megfelelő csomagolóanyagot kell biztosítani, és az árut, beleértve a csomagolást is, védeni kell a szállítás hatásaitól, beleértve a fuvarozó általi címkézést (fóliába, papírba, buborékfóliába csomagolva). Ebben az esetben a szállítás költségei a fogyasztót terhelik.

Telekommunikációs eszközök használatával kapcsolatos költségek

A Vásárló egyetért azzal, hogy az Adásvételi Szerződés telekommunikációs eszközök alkalmazásával kerül megkötésre. A Vásárló Adásvételi Szerződés megkötéséhez igénybe vett telekommunikációs eszközök használatával kapcsolatosan felmerülő költségeit (Internet-csatlakozás, telefonhívások stb.) a Vásárlót terhelik.

A Vásárlók személyes adatainak védelme

Az eladó az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződésről folytatott egyeztetés, valamint az eladó közszolgálati kötelességeinek teljesítése céljával folytatott személyes adat-feldolgozást az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban „GDPR rendelet“) 13. cikke értelmében külön dokumentum formájában teljesíti a vásárlóval szemben fennálló információszolgáltatási kötelességét.

A Vásárló egyetért azzal, hogy az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló, hatályos szerkesztésű 480/2004 Tt. sz. törvény (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) 7.§ (2) bekezdésének rendelkezései értelmében az Eladó üzleti tájékoztatókat küldjön a Vásárló elektronikus címére vagy telefonszámára. Az Eladó a GDPR rendelet Személyes Adatok üzleti tájékoztatók küldése céljával folytatott feldolgozásával kapcsolatos 13. cikke értelmében külön dokumentum formájában teljesíti a Vásárlóval szemben fennálló információszolgáltatási kötelességét.  

A Vásárló egyetért azzal, hogy a számítógépén ún. „Sütik” kerüljenek elmentésre. Abban az esetben, ha a vásárlás lebonyolítható a webes felületen, továbbá ha az Eladó Adásvételi Szerződésből következő kötelességei teljesíthetők anélkül is, hogy a Vásárló számítógépén Sütik kerülnének elmentésre, a Vásárló az előző mondatnak megfelelő jóváhagyását bármikor visszavonhatja.

Lejárt élettartamú elektromos eszközök visszavétele

Különös hangsúlyt fektetünk a környezettel szembeni körültekintő magatartásra, és ezért lehetőséget kínálunk a lejárt élettartamú elektromos eszközök visszaszolgáltatására. A fogyasztó alapvető szerepet tölt be az elektromos eszközök használata során. Ő az, aki dönt róla, mit tesz a lejárt élettartamú eszközeivel. A régi és más feleslegessé vált elektromos eszközök nem valók kommunális háztartási hulladékot gyűjtő konténerekbe. A fogyasztót az alábbi jelzésekkel szükséges tájékoztatni arról, hogy a lejárt élettartamú elektromos eszközök nem valók a kommunális hulladékba. Minden új elektromos eszköz így kerül megjelölésre. A jelzés feltüntethető közvetlenül az eszközön, annak csomagolásán vagy használati útmutatójában, illetve a jótállási jegyen.

Hogyan semmisíthetjük meg helyesen a lejárt élettartamú elektromos eszközöket?

 1. a REMA Systém cég visszaadásra szolgáló nyilvános hulladékgyűjtő hálózata segítségével, lásd https://www.rema.cloud/sberna-mista
 2. visszaadásra szolgáló nyilvános hulladékgyűjtő hálózata segítségével, lásd https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 3. elemek, akkuk esetén háztartási - FamilyBox - gyűjtőedény rendelhető, majd a megtelt gyűjtőedény a re:Balíkszolgáltatással küldhető vissza
 4. max. 20 kg mennyiségig igénybe vehető a re:Balíkszolgáltatás
 5. 20 kg feletti mennyiség esetén igénybe vehető a BUĎ LÍNÝszolgáltatás
 6. az eladás helyszínéül szolgáló üzletben Vzdusin.cz

Miért ajánlott újrahasznosítani?

Az elektromos eszközök számos újrahasznosítható anyagot tartalmaznak, például fémeket, műanyagokat, üveget. A fogyasztókban a környezetre és az emberi egészségre fokozott veszélyt jelentő anyagok is megtalálhatók, különösen higany, ólom és kadmium.
Az elektromos eszköz arra kijelölt helyen való leadásával így az anyag újrahasznosításával takarékoskodunk az elsődleges nyersanyagokkal, továbbá óvjuk a környezetünket az esetleges szakszerűtlen kezeléssel szemben.

Záró rendelkezések

Jelen Üzleti Feltételek minden az Eladó és a Vásárló között megkötésre kerülő Adásvételi Szerződésre vonatkoznak. Az Eladó fenntartja az Üzleti Feltételek módosításának jogát. A feltételek módosításáról megfelelő módon tájékoztat a https://www.aerium.hu/uzleti-feltetelek oldalon.

A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az Eladó köteles számlát kiállítani a Vásárló részére. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett összeget online - műszaki problémák esetén legkésőbb 48 órán belül - beregisztrálni az illetékes adószervnél.

Kelt Prágában, 2023. 10. 16.

Heureka
Hogyan értékelték a vásárlók az Aerium.hu-t
Összesen 79 értékelés az Árukereső.hu-n
Hiteles vásárló
2024.04.04